Monday, March 31, 2014

PANSIT SA PANAHON NG TAG-ARAW

Oo, dahil may mga mahahalagang bagay ang naganap ngayong buwan. 

Una ay narating ko din ang Amsterdam sa wakas.

Diyan ko inaalay ang ramen na naging pananghalian ko sa Schipol Airport.
Pangalawa ay umuwi mula Macau ang kapatid kong pasaway kaya nagkitakita ulit ang lahing Pepito at Eufrocina.

Sa kanila ang pansit na inalmusal ko sa Lupao.Pangatlo...

Wala nang pangatlo. 

Sa Abril na lang 'yung susunod na pansit.

No comments: