Monday, September 28, 2015

ANG KAPRE, SI BULAN, ANG ARTIKULO UNO, AT ANG TAGA ILOG

Sintonado ang Taga Ilog ng La Solidaridad na ang tahanan sa Badoc ay malapit sa dagat at hindi sa ilog, 

Tumugma sa tono ng malaunan bilang si Bulan, ang heneral na lumaki sa Binondo na malapit sa ilog,

Siya nga ang Kapre ng rebolusyon, dahil na din marahil sa bigote, na kinamuhian ng mga Caviteno at Tagalog, 

Kaya pinaslang sa ngalan ng Artikulo Uno, kaya nagmulto sa pangkat na naiwan sa kabila ng ilog.  
Is pang Bulan ang nagawi ng Iloilo at iniwan ang kaibigang ang ngalan ay Lupo Domingo [Quilban]. 
Ang ama niyang Ilokano ay madalas mangabayo, kasama ang Kalahating Ilokano at Anak ng Ilokano.  
May kapatid na Tagalog, na nangangamoy sukang Iloko, sa tuwing nangangabayo, kada araw ng Linggo... 

TALA BABA: Ang mapa sa taas ay nagpapakita sa unang paglalakbay ni Balong, ang kapatid na Tagalog ng mala-Ilokanong si Bulan, bilang isang ganap na siklista.

Monday, September 21, 2015

4 HAIKUS, 1 WEEK

The closet commie
on plunder, God and money
to closet Christians.


Little yellow duck
working, breaking, lunching
can only say "quack!".


The bike to the bank
is like a hike to the john
linear and blunt. 


Spills beget wounds
from blood spout learning
then the world to see.FOOTNOTE: The map above shows Week 2 of Balong's induction into mountain biking. Week 1 was on maintaining balance, Week 2 on being able to take total control of the bike. Next week will be his first road ride where he will use what he learned.

Monday, September 14, 2015

MILESTONES

It's either road riding bores Komrad Bong or Nampicuan is too far.

So I turned to Kuya Darwin, hired a tricycle to Guimba, and scratched the year-long itch of biking to Nampicuan.

I next posted in Facebook and wished for Zaragoza.

Kuya Darwin accepted the challenge.

And that's how Nueva Ecija's District 1 was conquered. 


The dream is to ride to all the main churches of Nueva Ecija's 27 municipalities and 5 cities across it's four legislative districts.

District 2, being in my backyard, was earlier conquered unnoticed.

Only Sta. Rosa remains for District 3.

And two more rides will deliver District 4.   


Balong too earned his first mountain biking stripe as he learned to start and keep his balance. 

[Ouch!]

That's in CLSU where I first taught him to ride a semi-BMX bike a long time ago.

Which never happened again until this week.The map above show Balong's first mountain biking route.

The short thick red line is the grounds of the University Library where he tamed Lupo Domingo Quilban.

[Sigh!]

College Boy's bike and riding gears are in good capable hands... 

[Smile]