Tuesday, February 22, 2011

MAD MAX, MACHETE, AND THE LORDS OF THE PEE

And so they came when the man called Mad Max turned gold: Machete, Dofong, Labo, Puloy, Tatang, Boyax, Mikoy, JL. Roma called from his island kingdom. The rest of the Lords, whither so ever dispersed, sent their best wishes.

The reminiscing, the friendship, and the beer flowed as yesterday morphed to the day when the Kingdom of Pee came back 22 years ago to the land named after Seville's Andalusian countryside...FOOTNOTE: Top photo shows (clockwise from left) Machete, Dofong, JL, Puloy, ex-GF ni Tatang, Mad Max and ex-GF too (standing), Tatang (partly hidden), Labo, and Boyax. Bottom photo shows Mad Max conversing with Machete. All photos taken by Bertong Langis. 

Tuesday, February 15, 2011

VALENTINE'S DAY

Ganito ang isa sa mga text messages na natanggap ko noong Valentine's Day:

DEAR LORD: Kung wala po kayong maibibigay na ka-date sa akin sa Valentine's Day ay huwag na din po sana ninyong bibigyan ang taong nagbabasa ng text na ito para damay-damay na.

Hindi ako si Lord kaya hahandugan ko na lamang ang nagpadala ng isang plato ng spaghetti mula sa Traders Hotel na lasang binurong kamatis ang sauce.

Wednesday, February 09, 2011

ANGIE

Angie ang pangalan n'ung bumasted sa akin sa high school.

Friend ko na siya ngayon sa Facebook.

Angie ang palayaw ni Sec. Angelo Reyes.

Hindi ko siya friend sa Facebook pero nakunan ko siya ng litrato habang nagtatalumpati sa isang forum sa climate change bilang kalihim ng Department of Energy noong 2008 (2009?).