Friday, September 23, 2011

DigiBak

DigiBak = Digital Activism.

'Yan ang intindi ko sa 2 araw na kurso tungkol sa makabuluhang paggamit ng blog, email, facebook, at twitter.

Epektib ito.

CASE 1: Ang karanasan ng mga Zapatista sa Chiapas, Mexico noong 1994 na masasabing internet-based.


CASE 2: Ang mahalagang papel na ginagampanan ng social media sa patuloy pa ring naglalagablab na Arab Spring.


So move over Tibaks! Here comes the DigiBaks!

Maliban sa makabuluhang pagpe-facebook ay nabigyan din ako ng pagkakataon na madalaw muli ang simbahan ng Antipolo. Salamat sa Oxfam-GB at Dakila. Ang masasabi ko lamang sa mga paring naglagay ng pagkalakilaking anti-RH bill streamer sa harap ng simbahan ay "Don't preach what you don't practice". Salamat din sa MMLDC na muling nagpaalala sa akin sa linamnam ng maayos na pansit palabok.No comments: