Friday, April 29, 2011

HAPPY BIRTHDAY BALONG!


Goldolock's cake na binili sa San Jose, litsong manok mula sa malaking bahay, magnolia ice cream at coke zero sa Lean's, at isang bilaong pansit malabon ni Thelma...

1 comment:

angrylittleboy said...

Sarap naman :D

Hi Shubert! Added you 'rin, pero doing a revamp for now kaya wala pang ma-post, haha