Monday, December 27, 2010

MONDO MARCOS SA SUNDAY INQUIRER MAGAZINE


Naisulat na kami ni Ruel S. De Vera sa Sunday Inquirer Magazine kaya bili na kayo. Hindi ko kayo maa-aginalduhan ng kopya kasi wala pa kaming complimentary copy. Heto na lang muna ang Chow Mein mula sa Chinatown ng San Francisco. Masarap na panghimagas sa pasko at pambungad sa bagong taon. :-D

No comments: