Monday, June 12, 2017

ANG MGA BAKASYONISTA

Mayo nang humayo ang panganay mula sa Iloilo
Martes niya naisuot guwantes at sumabay sa aking pagtalilis


Huwebes dinalaw ng mga bakasyonista ang nasa Constancio
Nananghali ng pizza, pasta, ensalada at manok na prito


Biyernes nang isinop ni Bunso ang kanyang mga libro
Mga gulanit na tropeo ng kanyang tagumpay sa CLSU


Sabado ko muling naisuot ang lilang tapis at hiyas
Matapos ang bakasyon noong Huwebes at Biyernes
Na susundan ng isa pang yugto sa Lunes at Martes

No comments: