Monday, February 06, 2017

HAI(na)KU

Ang bisikleta
nagpalit ng kambiyada
bagong kadena

No comments: