Sunday, August 28, 2011

2 DEKADA NG MASP SA CLSU

Pasensiya na mga komrad kung hindi ako nakadalo

Kailangan ko kasing makipaglibing sa isang tropang tinawag na ni Lord

At tumulong sa pagbuno sa mga internal rules ng isang organisasyon

Na natuloy sa inuman dahil nga sa sama ng panahon

Kaya ang 40-anyos na katawang lupa ay dumeretso sa tulog

Lalo pa't hindi na sa akin ang mga gabi ng Biyernes, Sabado, at Linggo

Kaya hindi porke't wala ako kayo'y nagtampo at nalungkot

Kayo naman ang mga tunay na bida at hindi ako

Kaya ang MASP sa CLSU ay umabot sa edad dalawampu...

No comments: