Monday, June 27, 2011

VALEDICTORY (Pangatlong Araw sa India)

Katulad ng pagbubukas ng kumperensiya ay matalumpati din ang pagsasara nito na dinaluhan ng ilang technocrat na karamihan ay galing sa World Bank [unang larawan]. Nakasanayan ko na ang cuisine at ang pagkain nang nakatayo at walang kubyertos. At marahil dahil huling araw na, nag-serve ng pansit ang cafeteria [pangalawang larawan]. Malamig ang pasta at marekado katulad ng inaasahan. Puede na din...No comments: