Thursday, June 23, 2011

PASAKALYE (Unang Araw sa India)

Mahaba ang pasakalye ng aming kumperensiya sa Hyderabad: kasing haba ng mga makukulay na sari ng mga ushers na nag-aabang [unang larawan] sa mga ministrong medyo nabalam sa pagdating [pangalawang larawan] na sinundan ko hanggang sa magulong press conference para lamang makuhanan ang isang napakagandang reporter/journalist [pangatlong larawan].
Kaya mag-aalas tres na din kami nananghali dahil kailangan pang tapusin ang isang pang pasakalye na panel discussion.

Buti na lang at may cultural night (huling larawan) na pumawi sa aking antok at tumighaw sa pagkakangarag ng magkakasunod na mahahabang biyahe.

No comments: