Wednesday, February 09, 2011

ANGIE

Angie ang pangalan n'ung bumasted sa akin sa high school.

Friend ko na siya ngayon sa Facebook.

Angie ang palayaw ni Sec. Angelo Reyes.

Hindi ko siya friend sa Facebook pero nakunan ko siya ng litrato habang nagtatalumpati sa isang forum sa climate change bilang kalihim ng Department of Energy noong 2008 (2009?).

No comments: