Tuesday, February 15, 2011

VALENTINE'S DAY

Ganito ang isa sa mga text messages na natanggap ko noong Valentine's Day:

DEAR LORD: Kung wala po kayong maibibigay na ka-date sa akin sa Valentine's Day ay huwag na din po sana ninyong bibigyan ang taong nagbabasa ng text na ito para damay-damay na.

Hindi ako si Lord kaya hahandugan ko na lamang ang nagpadala ng isang plato ng spaghetti mula sa Traders Hotel na lasang binurong kamatis ang sauce.

No comments: