Monday, April 24, 2017

BAKIT MAHIRAP KUMUHA NG UBER SA MAKATI

42 kilometro.sa loob ng 2.95 oras ang naikamada ko sa pagbibisikleta sa loob ng tatlong umaga.

Ang 14.9 kilometro mula 137 Panay Avenue hanggang AIM Conference Center sa Makati ay makukuha ng 44 minuto nang nakasakay sa kotse kung walang trapik. 


Samantala, ang 15.1 kilometro mula Quezon Avenue Station hanggang Ayala Station ng MRT ay makukuha ng 36 minuto at 1.1 kilometrong lakad mula SM-Ayala hanggang AIM ay nasa 15 minuto.Samakatwid ayon sa kuwenta ni Bayang Barrios, mas mabilis makarating ng AIM mula Panay Avenue sa pamamagitan ng bisikleta [1 oras]. 

Sang-ayon dito si G. Marlon Palomo na graduate ng AIM at ilang beses nakaranas ng biyahe mula Makati hanggang PRRM na tumatagal ng 2 oras.  Ito ang naikuwento ko sa aking mga pinipitagang IDDGM at kapwa IDGL nang magkitakita kami sa Labrador.

Kung kaya napakahirap kumuha ng Uber sa Makati. 

No comments: