Monday, February 15, 2016

SPORADIC PANSIT

'Yan ay pagkatapos makantiwayan ng pizza at mojos n'ung nakaraang araw sa PRRM, ang pulutang sisig sa Baluarte bago dumating si AK, at habang binubuno ang misteryo ng PSF sa Maharlika at ang pangako nitong milyon-milyong pondo. Ang bihon guisado ng PSF ay dinugtungan ng sashimi at Johnny Walker Black, na hinugasan pa ng kinilaw na tuna at San Mig Lights sa Kanto Grill, binanlawan ng 27-kilometrong paggagalugad kinabukasan sa mga nakatagong kalsada ng Villa Nati, ikinula sa dinakdakan at pansit canton na inihain ni Kuya Blav sa Quezon, at isinampay sa walang kamatayang pansit ni Edgar na nagkabuholbuhol sa matining na second voice ni Kuya Ading na umalingawngaw sa Bacal 2.Nagbunyi kinabukasan ang mga demonyo dahil kinailangang bumiyahe ng maaga na wala man lang naiwang "Happy Valentine's!" sa katabing unan, kaya marahil pinarusahan ako ng almusal na Mcdo spaghetti sa Quezon Avenue at ng pananghaliang Jollibee palabok sa airport, at sinalubong sa Davao ng mga kapwa nais makalimot na may Valentine's Day nga. 

No comments: