Saturday, May 31, 2014

THE APPS OF LIFE

Para itong kuwento ng isang linggong pag-ibig pero open ended.

Walang tuldok.

Parang Facebook na araw-araw yatang may bagong apps.

Halimbawa, ang raketa ng tennis na naipalo din sampung taon matapos itong bilhin...


...ang magkahalong pakiramdam ng kagalakan at panghihinayang sa pagkakapanalo ng 5-digits sa lotto... 

...ang dalawang plastik na medalya na katunayang natapos ko ang karera at hindi inaasahang pumangwalo...  


...ang ala-ala ng tula nung gabing sagutin ako ni jowa 17 taon na ang nakararaan...

...at ang balitang naibigay na din ng DA RFU3 ang tsekeng matagal naming hinintay at ilang beses binalikan.

Suma tutal, madaming ups nitong nakaraang linggo. 

Siguro ay dahil dalawang beses kaming naghapunan ng instant noodles na ibinahog sa kanin...

No comments: