Wednesday, January 01, 2014

CHURROS FOR 2014

Hindi kami naggayak ng handa n'ung pasko.

At ngayong bagong taon, binalikan namin ang mga natirang ingredients sa unang pagtatangka ni Bulan na magluto ng churros.

Siya ang nagtimpla, ako ang nagprito.

No comments: