Monday, January 18, 2010

40My father wrote the following at the back of this photo:

Shubert L. Ciencia
Born - Jan. 18, 1970
9:35 am, 8 pounds
Sunday

3 comments:

Sidney said...

What a cute baby ! :-)

ZeroGravity said...

consistent ang mukha in fairness. Buti ka pa alam mo ang oras ng kapanganakan mo, mas accurate ang resulta ng iyong numerology =)


at kunwari naiintindihan ko yung comment na sinundan ko.

Photo Cache said...

belated b/day greetings. what a cutie pie.