Friday, September 09, 2016

ANG TUNAY NA DAHILAN KUNG BAKIT AKO UMUWI N'UNG HUWEBES

Dahil mula Bangkok ay kailangang maiuwi ko ito ng buo sa Nueva Ecija...


...at gumanap na ganito...

...upang maiabot ang aming handog sa pinipitagan naming mga panauhin.

No comments: