Monday, June 22, 2015

ANG PAGPAPATULOY NG NABITIN

Nangangapa, tumutuklas, bumabagay, nang biglang dumating ang visa at nahanap ang budget code, kaya ako natuloy sa Bonn at naranasan ang ganansiya ng aking Silver Card, kaya naputol, naudlot, nabitin, ang break-in sa aking bagong mundo, na nagtuloy sa aking pagbabalik, sa una kong pag-uulat sa stand-up meeting, sa pagkaka-issue ng bago kong lap top, ng bago kong email address, na nagbukas sa mga pintuan ng Lotus Notes, Lancelot o Merlin, KARL, SUMUS, sa pagkakatagpo sa matutuluyan, pagkatapos ng Teachers' Village, Sikatuna, Panay, ang mga almusal sa Mother Ignacia, mga kalakal na pananghalian ni Manang, hapunan sa kung saan-saan, at ang unang biyaya ng TOIL.

Kaya may lomi n'ung Biyernes, McMuffin n'ung Sabado, at Kani Sandwich n'ung Biyernes, dahil muling nakapaglakbay ang mga nangangalay na gulong ni AGT, dahil natuloy din ang nabitin ng dalawang linggo...

No comments: