Monday, February 16, 2015

THE 10-POINT MTB AGENDA

[1] Malaki ang diperensiya ng P100,000 para sa laparoscopic surgery at ang P24,000 na ipinambili ko kay Ariel Guieb Tangilig. 

[2] Nababagot akong nagtatatakbong mag-isa, laos na ako sa basketball, at bongol ako sa tennis.

[3] Sa buong buhay ko ay nagmay-ari kami ng tatlong bisikleta --- isang blue semi-BMX na binili ng tatay ko sa Quiapo, isang green baby racer na pinagtangkaang nakawin habang nagpapapulong ang mga PC , at isang japayuki na napanalunan ko sa raffle draw --- bago dumating si Ariel Guieb Tangilig at Lupo Domingo Quilban sa buhay namin.

[4] Napakagandang panoorin ang pagsikat ng araw habang nagbibisikleta.  


[5] Almusal na palabok o spaghetti mula sa Jollibee dahil wala nang tao sa bahay namin pagdating ko mula sa pagbibisikleta. 


[6] Kailangan kong sunugin ang nainom kong kalahating kahon ng San Mig Lights at pinulutang adobong tupa dahil kumanta ng "Luha" 'yung aleng naka-short sa ibaba...


[7] ...at dahil Valentine's Day ay mapasyalan 'yung kubo sa maliit na isla ng Lingap Kalikasan kung saan kami unang nag-date ni Jowa.


[8] Kailangang durugin ang litsong baboy at baka na inulam namin bago ko pinityuran ang mga nasa ibaba...


[9] ...at para tuklasin ang misteryo ng sangandaan paglabas ng Casulucan Este.


[10] Maligaya ako sa pagbibisikleta.

No comments: