Monday, August 11, 2014

I AM TIGER WOODS

Ang golf pala ay parang larong holen na may gamit na pamalo.

Pareho lang halos ang prinsipyo bagamat para sa bata ang holen at sa matanda naman ang golf dahil nga kailangan ng baon na tungkod.

Ang malaking pagkakaiba ay karaniwang mga hampas lupa ang naglalaro ng holen at may kaya naman ang naghahampas ng lupa sa golf.

Halos hindi ako maka-shoot ng bola sa unang hawak at palo ko ng golf club sa magarang palaruan ng Capitol Hills Golf and Country Club.


Bigla ko tuloy naalala si Bertolt Brecht.

Dahil hindi na nga uso ang larong holen ay may mga bata kaya sa karatig bahayan na nanonood sa mga mamang naglalaro ng golf?

Ako si Tiger Woods.

Sina Holly Sampson, Joslyn James, at Loredana Jolie ang mga paborito ko sa aking 12 kabit, at pansit ang madalas kong meryenda. 


TALA BABA: Walang kinalalaman kay Tiger Woods at sa golf ang matabang na pansit palabok sa itaas na ipinameryenda ni Kuya Dennis sa mga bumisita sa kanyang tiga GP at 11.11.11.  

No comments: