Sunday, April 08, 2012

PANATA

Ngayong undas ay panahon ng pagtitika...
... kaya pansamantala munang itakwil ang mga makamundong kaligayahan...
... katulad ng masasarap na pagkain, dyer-dyer, atbp...
... tayo nang mag-ayuno...
..... at kumain ng pansit.

Amen.

TALABABA: Ang pansit sa itaas gawa sa sotanghon na may sahog na abalone, tengang daga, at native na manok na likha ng aking hipag. 

No comments: