Saturday, August 28, 2010

ISANG SABADO SA BUHAY NI BERTONG LANGIS
Pero bago naganap ang mga nasa itaas ay heto ang eksena ng aking umaga: naglinis muna ng bakuran (5-6 am), nagluto ng almusal (6-7 am), at tumulong sa paglalaba (8-10 am).

At naganap lahat ng nasa itaas, mga tradisyunal na alcohol trap, na hindi ako tumikim ng kahit isang patak ng alak.

Ang bait-bait ko ngayon!

No comments: